TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM HỌC 2020 – 2021

7

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Nhằm mục đích nâng cao ý thức trong CB, GV, NV và học sinh toàn trường trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 14/09/2020 tại buổi chào cờ đầu tuần hưởng ứng phong trào do Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp phát động, Liên đội Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 đã tiến hành lồng ghép tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho toàn thể học sinh và CB, GV, NV của trường. Tại Buổi tuyên truyền có sự tham dự đông đủ học sinh toàn trường và tất cả CB, GV, NV.

12 Thầy Hà Hữu Thông – TPT Đội phát động phong trào thi đua và tuyền truyền

phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thông qua buổi tuyên truyền đa số học sinh của trường đều trật tự và chú ý lắng nghe, các em đều hiểu và thực hiện tốt các nội dung phòng chống dịch bệnh khi ở nhà cũng như ở trường và các khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế.

3 4 5

Học sinh tham gia sau buổi tuyên truyền.

    Với hình ảnh trực quan, sinh động nên học sinh rất hứng thú tham gia và tìm hiểu các nội dung cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Từ đó cùng chung tay với cộng đồng và Chính phủ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường.

Nguồn

Hà Hữu Thông