Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
936/TB-PGDĐT05/10/2017Phòng GD & ĐT Tân HồngTHÔNG BÁO Kết luận tại Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và Triển khai nhiệm vụ năm [...] Tải về
01/06/2017Mẫu giáo Tân Phướcquyet dinh nang tham nien Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tân HồngVăn bản mẫu Tải về
28/2020/TT-BGDĐT20/10/2020Bộ GD&ĐTTT 28/2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Tải về
27/2020/TT-BGDĐT20/10/2020Bộ GD&ĐTTT 27/2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Tải về