HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Sáng nay ngày 08 tháng 10 năm 2020 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Hồng kết hợp với trường TH Tân Hộ Cơ 1 đã mở ra buổi Hội nghị tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trường TH Tân Hộ Cơ 1.

Nhằm ôn lại kiến thức của các em để các em nhớ lại và khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn hơn.

1

Ông Trương Khắc Dũng chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Tân Hồng Hướng dẫn và giải thích một số hình ảnh về biển báo ATGT cho học sinh.

2

Cô Nguyễn Thị SoNy hướng dẫn trò chơi cho các em và một số  câu hỏi đố vui có thưởng.

3

Một số thầy, cô phát 18 câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm cho học sinh.

4

5

Học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra.

– Qua kiểm tra nhanh 1 số bài của các em kết quả đạt 98%.

– Thông qua việc làm hôm nay là rất cần thiết và thiết thực cho các em học sinh Tiểu học. Các em sẽ có ý thức văn hóa ATGT nhiều hơn và tai nạn giao thông sẽ giảm rõ rệt trong thời gian tới đối với các em và cả cộng đồng.

– Rất mong các ban ngành các cấp thường xuyên có những buổi tuyên truyền như thế này đến được với tất cả các em hs trên toàn quốc.

Nguồn       

Nguyễn Đình Tư