ĐẠI HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện công văn số: 1053/HD-PGDĐT ngày 27 tháng 08 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021.

Căn cứ tình hình thực tế của trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 năm học 2020 – 2021;

Sáng ngày 19/09/2020 Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành tổ chức Đại hội Phụ huynh học sinh trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 năm học 2020 – 2021.

Nhằm tạo điều kiện tốt cho con em học tập, tu dưỡng rèn luyện toàn diện về các mặt, giúp học sinh có sự cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện và trau dồi đạo đức, có lối sống lành mạnh, có ước mơ hoài bão để phát triển toàn diện góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Đại hội là dịp thực hiện sự liên lạc tốt giữa gia đình và nhà trường, tiếp tục tham gia quản lý và giáo dục con em ngày càng tiến bộ hơn, xứng đáng với danh hiệu con ngoan, trò giỏi; tiếp tục nổ lực học tập nâng cao kiến thức hiểu biết ngày càng sâu rộng. Đủ điều kiện xét chuyển cấp đạt kết quả cao.

Để mỗi PHHS đều nhận thức đúng đắn về giá trị việc học tập và giáo dục đối với con em mình, trong thời kỳ đổi mới của đất nước, chúng ta cần ý thức được tầm quan trọng của nguồn lực con người, nhằm giúp con em chúng ta theo kịp xu thế chung. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ trong việc quản lý giáo dục con cái.

Nhằm động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về CSVC, thời gian, không gian, để con em chúng ta được vui chơi, học tập phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ….

2

1

Thầy Hà Hữu Thông – TPT Đội phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Đến dự buổi Đại hội có sự tham dự tất cả CBGVNV của trường, Ban đại diện PHHS, đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của PHHS của trường năm học 2020 – 2021.

3

Thầy Nguyễn Văn Cơ – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi Đại hội.

          Tại buổi Đại hội quý phụ huynh đã được nghe Hiệu trưởng nhà trường báo kết quả hoạt động dạy và học trong thời gian qua và đề ra những phương hướng cũng như những chỉ tiêu hoạt động trong năm học tới. Thông báo các khoản thu về BHYT, BHTN và tiền học 02 buổi….

4

5

Thầy Nguyễn Văn Yên và cô Nguyễn Thị Mười – Phó hiệu trưởng nhà trường triển khai một sô hoạt động chuyên môn trong năm học 2020 – 2021.

          Ngoài ra tại buổi Đại hội quý PHHS còn được nghe 02 phó hiệu trưởng nhà trường  là thầy Nguyễn Văn Yên và cô Nguyễn Thị Mười triển khai các hội thi sẽ diễn ra trong năm và giới thiệu chương trình thay sách giáo khoa mới đối với học sinh khối một.

6

Ông Đặng Hoàng Dư(áo vàng) Trưởng Ban ĐDPHHS và PHHS tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.7

           Lãnh đạo nhà trường còn được lắng nghe và giải trình những ý kiến thắc mắc và những đề xuất của Ban đại diện cũng như PHHS trong năm học 2020 – 2021 về vấn đề thu tiền 02 buổi/ngày, các chế độ miễn giảm đối với học sinh nghèo…. đa số Phụ huynh điều đồng tình với giải trình của lãnh đạo nhà trường.

           Kết thúc buổi Đại hội, Phụ huynh học sinh đã thống nhất bầu ra Ban đại diện PHHS mới để đại diện cho tiếng nói của Phụ huynh trong năm học này. Đại Hội đã thồng nhất bầu:

Ông: Đặng Hoàng Dư            – Trưởng Ban

Ông: Nguyễn Đình Duy          – Phó Ban

Ông: Lê Văn Lộc                    – Thành viên

Đại hội kết thúc trong sự vui vẻ, đồng tình nhất trí cao của tất cả PHHS và đó cũng là nguồn động viên khích lệ cho tập thể sư phạm nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2020 – 2021.

Nguồn       

Huỳnh Văn Thảo